Girlfriends

Girl friends shopping in Harajuku.

girlfriends-01